26 oktober, 2015

Poängsystem

Vill du träna gratis?
Det är inte längre möjligt att köpa sig ett träningskort.
Istället är ett nytt koncept infört, som gör att vi medlemmar kan få träna på våran bana hela året utan att betala någon träningsavgift. Förutsatt att vi alla hjälps åt med klubbarbetet.

All verksamhet i klubben bygger på ideellt arbete. Det finns ingen anställd i klubben för att utföra något arbete. Det är vi föräldrar och medlemmar som måste medverka och samverka för att klubben ska fungera. För att klubbens medlemmar ska kunna delta i andra klubbars tävlingar så måste vi ”bjuda” igen genom att även vi arrangerar tävlingar.

Vi vill ge Dig och Dina barn och alla andra medlemmar en positiv och värdefull tid i Örebro MK, för att uppnå detta så måste så många som möjligt delta i klubbens verksamhet, det kan vara allt ifrån att vara styrelsemedlem, varvräknare till att laga staket inför en tävling.

Kortfattat går konceptet som vi kallar för ”träningskort” ut på följande: Vi mäter klubbens ideella arbete i poäng, ett visst arbete ger ett visst antal poäng.
På planeringsmötet planeras verksamheten för kommande år. Det är funktionärer till tävlingar, arbetsdagar inför dessa, det är träningsansvariga för den vanliga träningen, osv. Allt registreras i en databas på hemsidan som man kommer åt när man loggar in som medlem. I början av säsongen väljer du vilken/vilka aktiviteter som passar dig och din familj och bokar upp dig/er för dessa. För varje aktivitet du bokar dig på får du/ni en eller flera ”poäng” (beroende på tidsåtgång och omfattning). När du bokat upp dig/er för tillräckligt antal poäng får ni träna på banan utan att betala någon träningsavgift.

När din arbetsinsats ”blir av” registrerar du dig i datorn som finns i klubbstugan. Infinner du dig inte, på de aktiviteter du lovat att ställa upp på, spärras dina möjligheter att träna ”gratis” och du kan bli betalningsskyldig för de träningar och aktiviteter du redan deltagit i.
Även när man anländer till banan för att träna så registrerar man sig i datorn.

Det finns även poängkrav för deltagande i vissa andra aktiviteter, såsom crosskola, serielaget, träningsläger mm.
Poängsystemet kan även komma att användas för att ge flera förmåner såsom gratis eller rabatterat deltagande vid vissa aktiviteter.

Vill man inte delta i klubbarbetet så betalar man istället träningsavgiften varje gång man tränar.

Varför har vi infört detta system?

Jo det finns flera anledningar, bland annat:
• Det blir lättare för alla medlemmar att se vad som finns att göra i klubben och man kan själv välja de uppgifter som passar.
• Det minskar tidsåtgången som krävs inför varje aktivitet för att tillsätta alla poster. Vilket gör att vi alla kan ägna mer tid till vår/våra barns åkning. Exempelvis krävdes inför Dråpslaget 2009 ca.80 telefonsamtal för att få ihop alla funktionärer.

När du är inloggad på medlemsidorna hittar du allt som rör poängsystemt i menyn under rubriken ”träningskort”. Där finns en mer utförligbeskrivning om regler och poängkrav, samt en vägledning till hur du använder systemet. Hela årets planering med alla arbetsuppgifter samt hur många poäng som de olika uppgifterna ger finns också där.

Vi ber alla medlemmar att tillse att medlemsuppgifterna hålls aktuella med namn, adress, personnummer, klass, licens mm. Dessa kan ändras under rubriken ”medlem”, när du är inloggad.

Tänk på att så tidigt som möjligt sätta upp dig på de uppgifter som du vill/kan utföra. Detta för att klubbledningen i ett tidigt skede ska kunna se när det kommer att vara brist på funktionärer och åtgärda detta.

Har du några frågor eller funderingar kring detta så delge gärna klubbledningen dem.